shadow shadow shadow

Ubezpieczenia grupowe i następstw nieszczęśliwych wypadków

Uwaga promocja!

DLA KAŻDEGO UBEZPIECZENIE GRUPOWE ZAWIERANE W FORMIE INDYWIDUALNEJ

Kompleksowa ochrona pracowników może zostać zrealizowana poprzez dwa rodzaje ubezpieczeń:

 1. Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  Odszkodowania są wypłacane według procentowego uszczerbku na zdrowiu jedynie za skutki wypadków – zdarzeń nagłych i nie podziewanych. Minimalna suma ubezpieczenia to 5000 zł a maksymalna 400.000 zł.
  Oprócz świadczenia podstawowego zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe klauzule:
  • zwrotu kosztów leczenia
  • dziennego świadczenia w związku z pobytem w szpitalu
  • zwrotu kosztów rehabilitacji i przeszkolenia zawodowego
  • jednorazowe świadczenie w związku z utratą zdolności do wykonywania pracy
  • progresywny system wypłaty świadczeń.
  Ubezpieczenia mogą być zawierane w formie indywidualnej i grupowej.
   
 2. Grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie
  Poza świadczeniami wymienionymi w punkcie 1 ubezpieczenia pracownicze gwarantują też odszkodowanie za zdarzenia będące wynikiem chorób lub śmierci ubezpieczonego, nie związanych z wypadkami.
  Zakres ubezpieczenia można ponadto rozszerzyć o:
  • świadczenia związane z osobami z najbliższej rodziny – rodzice, dzieci, współmałżonkowie
  • świadczenia związane z ciężkimi chorobami
  • jednorazowe świadczenia wypłacane w przypadku urodzenia dziecka
  • świadczenia wypłacane w przypadku śmierci lub choroby osoby bliskiej.

W przypadku pracowniczych ubezpieczeń grupowych wymagana jest minimalna ilość uczestników grupy – 3 osoby.
Wszyscy pracownicy objęci są takim samym zakresem ubezpieczenia.
Jeżeli grupa pracowników nie wyraża chęci zawarcie wspólnego ubezpieczenia to możemy zaoferować podobne rozwiązanie zawierane w formie indywidualnej. Szczegółowy opis znajduje się w dziale dla klientów indywidualnych.

przycisk
przycisk
Kliknij na logo aby zobaczyć pełną ofertę wybranego ubezpieczyciela:
allianzinterrisk
 
Specjalista ds. ubezpieczeń odpowie na wszelkie pytania
Marcin
Broda
shadow