shadow shadow shadow

Transportowe

Uwaga promocja!

UBEZPIECZENIA ZAWODOWE NIEZBĘDNE DO LICENCJI

Ubezpieczenia skierowane do firm wykonujących transport jako działalność główną jak i dodatkową dzielą się na zawierane przez przewoźników i zawierane przez właściciela przewożonego towaru. 
W ramach ubezpieczeń transportowych dla przewoźników oferujemy udzielenie ochrony w zakresie:

  • odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym
  • odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie międzynarodowym

W ramach powyższych ubezpieczeń odpowiedzialność towarzystwa dotyczy:

  • zwrotu kosztów towaru uszkodzonego podczas przewozu
  • niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sądowe
  • koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu
  • koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania

Odpowiedzialność może być również poszerzona o:

  • szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,
  • szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,
  • szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,
  • szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.

Właściciel przewożonego towaru może zabezpieczyć swoje interesy ubezpieczając towar w transporcie w ramach ubezpieczenia CARGO.
Obejmuje ono szkody związane z uszkodzeniem podczas wypadku środka transportu, a także w związku z innymi zdarzeniami losowymi. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu o ryzyko kradzieży towaru.

przycisk
przycisk
Kliknij na logo aby zobaczyć pełną ofertę wybranego ubezpieczyciela:
allianzcompensainterriskhdiPTU
 
Specjalista ds. ubezpieczeń odpowie na wszelkie pytania
Marcin
Broda
shadow