Komunikacyjne OC, Auto Casco, NW

Uwaga promocja!

PROAMA, LIBERTY DIRECT, AVIVA, BENEFIA ATRAKCYJNE PAKIETY JUŻ W SPRZEDAŻY WARTA HDI DOSTĘPNA PŁATNOŚĆ KARTĄ WARTA HDI - NOWA TARYFA TAK TANIO JESZCZE NIE BYŁO SPRAWDŹ !!!

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. Chronić go będzie od roszczeń osób, którym może wyrządzić szkodę podczas poruszania się pojazdem.

Uszkodzenia pojazdu spowodowane przez jego właściciela, lub szkody, których sprawca jest nieznany, możemy naprawić przy pomocy ubezpieczenia auto-casco. Ubezpieczenie chroni również ubezpieczony pojazd w przypadku kradzieży.

Jeżeli wypadkowi ulegnie jedna lub więcej osób jadących pojazdem, możemy skorzystać ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdu.

Ubezpieczenia komunikacyjne OC i Auto-Casco mogą być dodatkowo rozszerzone o klauzule ubezpieczenia szyb lub o klauzulę ubezpieczenia asisstance.

Nasza agencja posiada w swojej ofercie wszystkie wymienione wyżej ubezpieczenia, które mogą być zawierane zarówno w formie pakietów, jak i w oddzielnie.

przycisk
przycisk
Kliknij na logo aby zobaczyć pełną ofertę wybranego ubezpieczyciela:
uniqaallianzcompensainterriskhdiergohestiaPTUwartapzmpzu
 
Specjalista ds. ubezpieczeń odpowie na wszelkie pytania
Marcin
Broda
shadow