shadow shadow shadow

Nieszczęśliwe wypadki - ubezpieczenia indywidualne i grupowe

W życiu prywatnym i w pracy oferujemy Państwu ubezpieczenia ochronne gwarantujące wypłatę odszkodowania w związku z zaistniałym wypadkiem. Odszkodowania są wypłacane według procentowego uszczerbku na zdrowiu. Minimalna suma ubezpieczenia to 5000 zł a maksymalna 400.000 zł.

Oprócz świadczenia podstawowego zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe klauzule:

  • zwrotu kosztów leczenia
  • dziennego świadczenia w związku z pobytem w szpitalu
  • zwrotu kosztów rehabilitacji i przeszkolenia zawodowego
  • jednorazowe świadczenie w związku z utratą zdolności do wykonywania pracy
  • progresywny system wypłaty świadczeń.

Ubezpieczenia mogą być zawierane w formie indywidualnej i grupowej.

Okres ubezpieczenia może być roczny lub krótszy w zależności od potrzeb (ubezpieczenia wycieczek).

Dla osób poszukujących szerszego zakresu świadczeń mamy przygotowaną specjalna ofertę ubezpieczenia opartego na zasadach pracowniczych ubezpieczeń grupowych.

Może być ono zawierane indywidualnie, bez wymogu posiadania zatrudnienia oraz bez konieczności powiązania polisy z miejscem pracy.

Ubezpieczenia te zawieramy w kilkunastu wariantach różniących się sumą ubezpieczenia oraz zakresem ubezpieczenia.

Jesteśmy przekonani, że na pewno każdy z Państwa wybierze coś ciekawego z naszej oferty.

przycisk
przycisk
Kliknij na logo aby zobaczyć pełną ofertę wybranego ubezpieczyciela:
uniqaallianzcompensainterriskhdiergohestiaPTUpzm
 
Specjalista ds. ubezpieczeń odpowie na wszelkie pytania
Marcin
Broda
shadow