shadow shadow shadow

Mienie firmowe

Uwaga promocja!

DO 30% DODATKOWEJ ZNIŻKI DLA NOWYCH KLIENTÓW

Podstawowe ubezpieczenie w każdej firmie może być zawierane w zakresie wybranych ryzyk lub kompleksowo dla całego majątku.
W skład ubezpieczenia mienia firmy wchodzą

  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
  • ubezpieczenie od wandalizmu
  • ubezpieczenie szyb od stłuczenia
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

W zależności od specyfiki zakładu można każde z powyższych ubezpieczeń zawierać w różnych zakresach i z użyciem różnorodnych klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia.

W ramach ubezpieczeń majątkowych mienia firmy można ubezpieczyć budynki, budowle, środki obrotowe, maszyny i wyposażenie będące własnością przedsiębiorstwa lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego.

Najbardziej korzystną formą ubezpieczenia mienia firmowego jest kompleksowe ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw, oferowane praktycznie przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeń.

W ramach pakietu oprócz ubezpieczeń majątkowych można zawierać również pozostałe ubezpieczenia przeznaczone dla firm:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • ubezpieczenie mienia w transporcie
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników.
przycisk
przycisk
Kliknij na logo aby zobaczyć pełną ofertę wybranego ubezpieczyciela:
allianzcompensainterriskhdiergohestiaPTUpzmpzu
 
Specjalista ds. ubezpieczeń odpowie na wszelkie pytania
Marcin
Broda
shadow